0) { while($n= mysql_fetch_assoc($news)) { echo "".$n['tytul']." | NUFC.com.pl | Newcastle United"; }} } else if($dzial == 'pilkarz') { $id = trim($_GET['id']); $player = mysql_query("SELECT imie, nazwisko, LEFT(opis, 150) as tresc FROM pilkarz WHERE id = $id") or die(mysql_error()); if(mysql_num_rows($player) > 0) { while($a= mysql_fetch_assoc($player)) { if ($a['imie'] != '0') echo "".$a['imie']." ".$a['nazwisko']." | NUFC.com.pl | Newcastle United"; else echo "".$a['nazwisko']." | NUFC.com.pl | Newcastle United"; }} } else echo "NUFC.com.pl | Newcastle United"; ?>
0) { while($p= mysql_fetch_assoc($plik)) { if($dzial == $p['dzial']) { include "".$p['plik'].".php"; } }} else { ?>

Wiadomość dnia

0) { while($tn= mysql_fetch_assoc($topnews)) { echo ""; echo "

Shoutbox

0) { while($u= mysql_fetch_assoc($user)) { $adresIp = getenv('REMOTE_ADDR'); if(isset($_SESSION['login'])) { echo "
200
"; } }} else echo "

Musisz się zalogować, by dodać wpis.

"; ?>

Najnowsze wiadomości

0) { while($n= mysql_fetch_assoc($news)) { echo "

".$n['tytul']."

"; setlocale(LC_ALL, 'pl_PL.utf-8'); echo strftime('%e %B %Y, %H:%M', strtotime("".$n['data']."")); echo " | "; $koments = mysql_query ("SELECT *, COUNT(*) komentarze FROM news_kom WHERE news_id = ".$n['nid']." GROUP by news_id"); if(mysql_num_rows($koments) > 0) { while($k= mysql_fetch_assoc($koments)) { echo " ".$k['komentarze'].""; }} else echo " 0"; echo "
"; }} ?> Archiwum
0) { while($o= mysql_fetch_assoc($last)) { if ($o['stats'] != NULL) echo "Poprzedni mecz:"; else echo "Poprzedni mecz:"; echo " ".$o['nazwa1']." - ".$o['nazwa2']."

".$o['comp']."

".$o['kiedy']."

".$o['arena']."

"; }} ?>
Następny mecz: '$datetime' and k1.id = m.team1 and k2.id = m.team2 and r.id = m.rozgrywki and s.id = m.stadion ORDER by m.data LIMIT 1") or die('Błąd zapytania: '.mysql_error()); if(mysql_num_rows($next) > 0) { while($n= mysql_fetch_assoc($next)) { echo "".$n['nazwa1']." - ".$n['nazwa2']." VS

".$n['comp']."

".$n['kiedy']."

".$n['arena']."

"; }} ?>
Terminarz now() and k1.id = t.team1 and k2.id = t.team2 ORDER by t.data LIMIT 6"); if(mysql_num_rows($term) > 0) { while($t= mysql_fetch_assoc($term)) { echo "".$t['kiedy'].""; if ($t['team1'] == 1) echo " ".$t['nazwa2'].""; else echo " ".$t['nazwa1'].""; if ($t['team1'] == 1 && $t['neutral'] == 0) echo " (d)"; else if ($t['team2'] == 1 && $t['neutral'] == 0) echo " (w)"; else echo " (n)"; }} ?>
Tabela m.gol2 AND m.team1 = k.id ) OR ( m.gol1 < m.gol2 AND m.team2 = k.id ), 1, 0 ) ) * 3) AS punkty, SUM( IF ( m.team1 = k.id OR m.team2 = k.id, 1, 0 ) ) AS mecze, SUM( @zwyciestwo ) AS zwyciestwa, SUM( @remis ) AS remisy, SUM( IF ( ( m.gol1 < m.gol2 AND m.team1 = k.id ) OR ( m.gol1 > m.gol2 AND m.team2 = k.id ), 1, 0 ) ) AS przegrane, SUM( @brz := IF ( m.team1 = k.id, m.gol1, m.gol2 ) ) AS bramkizdobyte, SUM( @brs := IF ( m.team1 = k.id, m.gol2, m.gol1 ) ) AS bramkistracone, SUM( @brz - @brs ) AS roznicabramek FROM mecz_liga AS m, klub AS k WHERE ( m.team1 = k.id OR m.team2 = k.id ) AND ( gol1 IS NOT NULL ) AND m.sezon = 121 GROUP BY k.short ORDER BY `punkty` DESC , roznicabramek DESC , bramkizdobyte DESC, k.nazwa LIMIT 0 , 6") or die('Błąd zapytania: '.mysql_error()); $lp = 1; if(mysql_num_rows($tabela) > 0) { while($r= mysql_fetch_assoc($tabela)) { echo "$lp. ".$r['zespol']." ".$r['mecze']." ".$r['punkty'].""; $lp++; }} ?>

Z obozu rywala

".$r['tresc']."

"; } ?>

Wideo

0) { while($y= mysql_fetch_assoc($yt)) { echo " ".$y['opis'].""; }}?>

 

© NUFC.com.pl